AVG verklaring

 

Algemene informatie.

 

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Spel en Ouderbegeleidingspraktijk J. Heeren
Adres: van Maerlantstraat 30, 5025 PK Tilburg
Tel: 06-504 609 24
Email: info@play4kids.nl
KvK: 18088585

Doel
Play4kids verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Play4kids uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit spel- en ouderbegeleiding.

Delen met anderen
Play4kids verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De NAW-gegevens en factuur en betaalgegevens zijn een keer per jaar voor de accountant inzichtelijk. Met hen is een AVG contract afgesloten.
Verslagen worden alleen met derden gedeeld, indien hier mondeling toestemming voor wordt gegeven.

Duur van de opslag
Play4kids bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien de overeenkomst wordt beëindigd.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegeven
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@play4kids.nl
Play4kids zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Play4kids neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Play4kids maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen, mocht U contact opnemen via de email-link.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Play4kids verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Play4kids op via: info@play4kids.nl